Aktualności

23.09

Fala dymisji w GUGiK

Fala dymisji w GUGiK

Na liście odwołanych są:
• dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Jerzy Zieliński (pełnił tę funkcję od 2006 r.),
• dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Andrzej Zaręba (od 2011 r.),
• dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach Jarosław Wysocki (od 2011 r.),
• dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Urszula Juszczak oraz jej zastępca i kierownik projektu CAPAP Marek Szulc,
• dyrektor generalna Marzena Roszkowska (od 2012 r.).

Jak informuje GUGiK, zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej zadania dyrektora generalnego do czasu ponownego obsadzenia tego stanowiska wykonuje dyrektor Biura Obsługi Urzędu Krzysztof Podolski.

Jak wynika z informacji na stronie Urzędu, na razie znany jest tylko następca Urszuli Juszczak – został nim Jan Jakubczyk.

Zdymisjonowano również dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Artura Kapuścińskiego. Od dziś jego obowiązki pełni Jarosław Zembrzuski – dotychczasowy zastępca dyrektora. Artur Kapuściński kierował CODGiK-iem od początku 2012 roku.

Wstecz