Kompetencje

Kompetencje

PRINCE2

PRINCE2 – metodyka zarządzania projektami

ALTKOM AKADEMIA
GDDKiA

Od momentu wejścia w życie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych - tzw. "Specustawa" współpracowaliśmy przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu i budowy dróg szybkiego ruchu na terenie województwa łódzkiego. Merytorycznie szkoliliśmy sie pod okiem najlepszych fachowców. z Uniwersytetu Warszawskiego. Szkolenia organizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Karjowych i Autostrad rozwijały nasze umiejętności również z zakresu sposobu negocjacji i wykupów gruntów pod drogi.