Oferta

Zakres prac

DOKUMENTACJA DO CELÓW PRAWNYCH

Mapy do celów prawnych (sądowych)

  • zniesienia współwłasności
  • zasiedzenia
  • wydzielenia siedlisk

Podziały nieruchomości

Rograniczenia nieruchomości

Ustalenia i wznowienia granic nieruchomości

Modernizacje, odnowienie ewidencji gruntów i budynków

 

POMIARY SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWE

Tyczenie i inwentaryzacje obiektów budowlanych

  • budynki
  • przyłącza
  • sieci uzbrojenia terenu

Mapy do celów projektowych

Geodezyjna obsługa inwestycji

 

REPRODUKCJA

Digitalizacja opracowań kartograficznych (map analogowych)

Kalibrowanie i przeskalowanie rastrów

Wydruk wielkoformatowy