Aktualności

28.09

ZSIN powinien być już gotowy. Czy jest?

ZSIN powinien być już gotowy. Czy jest?

Przypomnijmy, że rozporządzenie ws. ZSIN zakłada, że wdrożenie pełnej funkcjonalności systemu powinno nastąpić w ciągu 42 miesięcy od wejścia w życie tego aktu (co nastąpiło 9 marca 2013 r.). Wcześniej (do 3 marca br.) poszczególne powiaty miały utworzyć w centralnym repozytorium ZSIN swoje inicjalne bazy zawierające kopie danych EGiB. Jak już wcześniej pisaliśmy, niewiele samorządów wywiązało się z tego obowiązku, co GUGiK tłumaczył m.in. opóźnieniami w realizacji zamówień związanych z projektem ZSIN faza I. 9 lipca minął zaś termin, w którym starostwa miały utworzyć w CR ZSIN bazy danych podlegające systematycznej aktualizacji.

Jak wyjaśnia pełniąca obowiązku głównego geodety kraju Aleksandra Jabłonowska, zadania, których wykonanie zależało wyłącznie od GGK oraz centralnych organów administracji rządowej, zostały wykonane z niewielkim przekroczeniem niektórych terminów określonych w harmonogramie rozporządzenia. Utworzono i przetestowano integrującą platformę elektroniczną, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, a także utworzono interfejsy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. Jedynie dla interfejsu łączącego się z usługami Ministerstwa Sprawiedliwości, przeznaczonego do odpytywania bezpośrednio o daną elektroniczną księgę wieczystą i zapytań obszarowych zwracających numery elektronicznych ksiąg wieczystych np. z danej miejscowości, istnieje konieczność wymiany certyfikatów uwierzytelniających komunikację. Po otrzymaniu nowych certyfikatów z MS, funkcjonalność ta zostanie przywrócona – tłumaczy GGK.

A jak wygląda realizacja rozporządzenia w powiatach? Z wyjaśnień GGK wynika, że kiepsko. Obecnie zasilenie inicjalne Centralnego Repozytorium odbyło się tylko z 6 lokalizacji (powiat białogardzki, dwie jednostki z powiatu tarnobrzeskiego, powiat kołobrzeski, powiat wołowski, powiat milicki i jedna jednostka z powiatu lubaczowskiego). Trwają prace dotyczące poprawności zasileń dla powiatów sanockiego, ropczycko-sędziszowskiego, szczecineckiego, ząbkowickiego, koszalińskiego, strzelińskiego, oławskiego i tarnobrzeskiego (3 jednostki ewidencyjne). Obecnie żadne powiaty nie zasilają baz CR ZSIN plikami różnicowymi.

Jak podkreśla Aleksandra Jabłonowska, Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach obowiązującego systemu prawnoorganizacyjnego podjął i podejmuje działania, aby wesprzeć powiaty w realizacji ich zadań związanych z ZSIN. Planowane są dodatkowe szkolenia wspierające i na bieżąco wyjaśniane są błędy lub braki w danych EGiB wynikające z historii tworzenia powiatowych baz danych i specyfiki obszaru, na którym występują.

Wstecz